Doneren kan op:

NL 59 RABO 0327 1934 76 t.nv. Stichting Twente Hart Safe

Vele activiteiten kunnen met inzet en enthousiasme worden gerealiseerd. Helaas blijven er altijd situaties bestaan die kosten met zich meebrengen. Met een gift of donatie kunt u een bijdrage leveren aan de hartveiligheid in uw eigen woon- en leefomgeving. Stichting Twente Hart Safe toont zich geheel conform de ANBI richtlijnen transparant. Deze transparantie geldt ook voor de ontvangen gelden zoals giften en donaties en de respectievelijke bestedingsdoelen.

De stichting is sinds januari 2009 als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de belastingdienst. Naast de fiscale voordelen voor u als donateur, geeft deze status u ongetwijfeld een hartveilig gevoel dat uw bijdrage rechtstreeks ten goede komt aan het levensreddend werk die wij samen proberen te verzorgen.

ID Naam Woonplaats Datum Toezegd Betaald
001 Anoniem Hengelo 06 februari € 200,00 € 200,00
002 Fam. van der Hul Hengelo 26 maart € 50,00 € 50,00
003 Fam. Straalman Winterswijk 26 maart € 10,00 € 10,00
004 Mw. Faber 4 april € 50,00 € 50,00