Waarom doneren?

Activiteiten verrichten om het ideële doel te realiseren kosten helaas ook geld. Met gezamenlijke inspanningen kunnen kennis en middelen gebundeld worden om de maatschappelijke doelstellingen daadwerkelijk realiteit te laten worden. Maar alleen kunnen wij het niet, wij hebben u hart nodig.

Via uw inzet en betrokkenheid kunt u ons helpen om aan u en uw naasten bij levensnood de essentiële hulp te bieden. U kunt op verschillende manieren uw bijdrage leveren om dit tot stand te brengen. Een gift of donatie, groot of klein is zeer welkom. Zoals het gezegde luidt "vele handen maken licht werk", in deze kan men stellen "vele kleine bedragen maken samen, grote veranderingen mogelijk!"

Doneren en de belastingdienst !!

Doneren met belastingvoordeel

Veel donateurs in Nederland zijn "hun" doel vaak jarenlang trouw. Als je als donateur zeker weet dat je de komende 5 jaar structureel aan een organisatie geeft, kun je je donatie (ook als het om een klein bedrag gaat) van de inkomstenbelasting aftrekken. Dat is voor onze ANBI stichting Twente Hart Safe van groot belang. Het opbouwen en vooral in stand houden van een fijnmazig netwerk van AED apparatuur en burgerhulpverleners is een kostbaar proces. Daarom zijn structurele bijdragen van donateurs zeer waardevol. Ze geven ons de zekerheid om ons werk te kunnen blijven doen. Daarnaast kan het u veel belastingvoordeel opleveren.


Wat is periodiek schenken

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.


Wat zijn de voordelen voor mij als donateur?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

- Meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of

- Meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de A.N.B.I. calculator >>>


Wat zijn de voordelen voor de ANBI's?

De voordelen voor de goede doelen zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan het goede doel op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.


Voorbeeld 1

U schenkt per jaar: € 250,00
U krijgt retour via de belasting (gemiddeld 42%): € 105,00
Uw gift kost u netto: € 145,00

Voorbeeld 2

U wilt netto geven: € 200,00
U geeft: € 345,00
U krijgt terug van de belastingdienst (42%): € 145,00

 

De voordelen op een rij:

- U profiteert van maximaal belastingvoordeel.
- Uw gift is meer waard.
- U draagt op een structurele manier bij aan armoedebestrijding.

 

Hoe werkt het?

Wilt u een periodieke schenking doen? Print dan het 'Overeenkomst Periodieke gift in geld formulier' en stuur het ter ondertekening naar ons op. Wij sturen het vervolgens ondertekend aan u terug. Voorheen was er een notariële akte vereist voor een periodieke schenking, maar nu kunt u dit direct met ons regelen. Ontvangt u het formulier liever per post? Neem dan contact op met onze administratie.


Toch liever een notaris?

Zoals gezegd is het niet nodig om uw periodieke schenking via een notariële akte vast te leggen om van het belastingvoordeel te genieten. Mocht u dat toch prettig vinden, dan kan dat natuurlijk (hier zijn wel kosten aan verbonden). Wij helpen u graag verder. Neem dan vrijblijvend contact op met onze administratie.