Toelichting AED Kaart Hengelo (straal 250 meter)

De digitale kaart toont de aanwezigheid van de geregistreerde AED's in het netwerk welke aangeboden kunnen worden voor een reanimatie-inzet via de burgerhulpverlening binnen de gemeentelijke grenzen van Hengelo. Dit betreft zowel de woonwijken in het stedelijk gebied, de bedrijventerreinen, de buitengebieden alsmede de kernen Oele en Beckum.

U kunt naar wens de feitelijke dekking van de AED-posten benadrukken door de keuze te maken tussen het hanteren van een straal van 250 meter en 500 meter. Indien u kiest voor een straal van 500 meter dan betekent dit dat men bij een calamiteit tot op 500 meter dient af te leggen om een AED op te halen en vervolgens deze naar het slachtoffer te brengen. Zeker in stedelijk gebied met hoogbouw, drukke straten en verkeerskruisingen is het wenselijk deze afstanden te verkleinen met als consequentie de aanwezigheid van een fijnmazigere AED netwerk zodat de AED sneller op de bestemming kan arriveren. De voorkeur ligt bij een dekkingsstraal van 250 meter.

Lees hier onze motivatie.

AED kaart Hengelo (straal 250 meter)

Oprichting AED Post Gewenst
AED Post Opgeheven **
AED (Mogelijk) Niet Onderhouden
AED_Uitval 2018/2019 **
AED Voorziening Afgedekt
** Bij herinstallatie mogelijk verplaatsen